Projekter

Sø projekt:

Der blev i løbet af efteråret 2008 etableret to søer som grænser op til grundejerforeningens fælles areal. Projektet blev udført i samarbejde med Sønderborg kommune som i fremtiden vil stå for vedligeholdelse af søerne.

Billedet til højre viser en tidlig skitse af de to søer.

For yderligere information om projektet: