Foreningen

Foreningens formål er blandt andet at varetage grundejernes fælles interesse samt vedligeholde området, herunder stierne og det grønne område.

Grundejerforeningen blev oprettet i 1997 på opfordring af den daværende Broager Kommune.

Grundejerforeningen har i dag 58 medlemmer hvoraf de 35 er paracelhuse og de resterende 23 er medlemmer fra boligforeningen.