Bestyrelsen


Post
Navn
Tlf. nr.
Hus nr.

Formand: Lisa C. Z. Jonasson
22406590
69
   
Kasserer: Mark K. Esbjerg
20430036

67

   
Bestyrelsen: Lars Sørensen
40621103

43

  Frede Tychsen
51768377
79
  Jesper Elmelund
20606932
65
   
Bestyrelse supleanter: Ulrich Bargum
23839368
24
  Jens Møldrup
74449666
51
   
Revisor: Tove Jehn Pedersen
61771309
81
   
Revisor suppleant: Morten Kragh
40155157
26

 

E-mail Beboer- og Grundejerforening Brombjerg.
brombjerg@brombjerg.dk